Kontakt

Właścicielem, operatorem i producentem tabliczek przydrzwiowych dostępnych w sklepie „Twoja Tabliczka” jest firma RAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mrozowej 3, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000340421. NIP 678-26-81-648. Kapitał zakładowy 270 000 zł.
Więcej informacji o firmie RAMA znajdą Państwo na firmowej stronie www.rama.net.pl

Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych (w tym danych osobowych osoby fizycznej - jeżeli podano), zgodnie z polityką prywatności Rama Sp. z o.o.

Scroll Up